Gian-Lorenzo-Bernini-Apollo-and-Daphne-detail-1622-25